CSR Prosjekter

Oversettelseseksperter

Balajcza

CSR Prosjekter

BALAJCZA Linguistic Services er et selskap med godt rykte.

Vi er en pålitelig og ansvarlig forretningspartner som ivaretar en bærekraftig økonomisk, miljømessig og politisk utvikling.

1500 oversettere og tolker over hele verden

1500

Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

BALAJCZA Linguistic Services

Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

Kontor

BALAJCZA Linguistic Services

Kotylion 1

02-860 Warszawa

Kontakt oss

Telefon:

+48 22 643 47 94

+48 22 643 47 98

Fax:

+48 22 643 47 93