Informasjonsklausul for jobbsøkere

Oversettelseseksperter

Balajcza

Informasjonsklausul for jobbsøkere

Vi vil informere deg om at den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger er BALAJCZA sp. z o.o., ul. Kotylion 2, 02-860 Warszawa, telefonnummer: 22 643 47 94, e-post: balajcza@balajcza.pl (heretter ”behandler”).

Dine personopplysninger vil bli håndtert av behandler for å:

 • gjennomføre vår nåværende rekrutteringsprosess for stillingen som er angitt i jobbtilbudet;
 • gjennomføre fremtidige rekrutteringsprosesser for stillingen som er angitt i jobbtilbudet eller en annen lignende stilling som tilsvarer dine ferdigheter;
 • hevde og forsvare seg mot krav som følge av rekrutteringsprosessen.

Personopplysninger vil bli behandlet – avhengig av type informasjon – på grunnlag av en lovbestemmelse (artikkel 22¹ i den polske arbeidsloven) eller på grunnlag av ditt samtykke.

Personopplysninger vil bli overført av behandler til andre enheter i BALAJCZA -gruppen.

Opplysningene dine blir lagret:

 • med det formål å gjennomføre den nåværende rekrutteringsprosessen – til slutten av rekrutteringsprosessen;
 • for å utføre fremtidige rekrutteringsprosesser – til slutten av rekrutteringsprosessen;
 • for å hevde og forsvare seg mot krav som oppstår fra rekrutteringsprosessen – til utløpstiden for krav er utløpt; og ved søksmål i forbindelse med et slikt krav – etter at de er juridisk bindende.

Vi vil også informere deg om at du har rett til å kreve at behandler:

 • gi deg tilgang til dine personlige data,
 • korrigere dine personopplysninger,
 • slette dine personopplysninger,
 • begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Du har i tillegg:

 • rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,
 • retten til dataportabilitet,
 • retten til å trekke tilbake ditt samtykke – der opplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke,
 • retten til å klage til presidenten for personopplysningskontoret i forbindelse med brudd på personopplysninger.

Rettighetene nevnt i punkt 1-7 ovenfor kan utøves ved å sende en e-post til: praca@balajcza.pl

Levering av personopplysninger – avhengig av type opplysninger – kan:

 • være et lovfestet krav, og du kan bli pålagt å levere det – hvis du ikke gjør det, kan det føre til at du ikke kan delta i rekrutteringsprosessen;
 • være frivillig, der opplysningene dine vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke; unnlatelse av å gi disse opplysningene vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg.

Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

BALAJCZA Linguistic Services

Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

Kontor

BALAJCZA Linguistic Services

Kotylion 1

02-860 Warszawa

Kontakt oss

Telefon:

+48 22 643 47 94

+48 22 643 47 98

Fax:

+48 22 643 47 93