CSR Strategi

Oversettelseseksperter

Balajcza

CSR Strategi

Timea Balajcza:

 

Jeg tror at i løpet av et liv skal man også gi, ikke bare ta …

Og det er akkurat det jeg tror på og det som alltid har ledet meg i livet, og også med BALAJCZA.

40 morsmåltalende lærere.

40

Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

BALAJCZA Linguistic Services

Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

Kontor

BALAJCZA Linguistic Services

Kotylion 1

02-860 Warszawa

Kontakt oss

Telefon:

+48 22 643 47 94

+48 22 643 47 98

Fax:

+48 22 643 47 93