OM OSS

Oversettelseseksperter

Balajcza

Om bedriften

Det språklige selskapet BALAJCZA Linguistic Services, med hovedkontor i Warszawa, har vært på markedet siden 2010.

Våre produkter og tjenester er rettet mot selskaper, institusjoner og privatpersoner. Vi spesialiserer oss på oversettelser som krever ekspertise og en profesjonell tilnærming, spesielt innen finans, jus og teknologi og autorisert oversettelse.

Vi jobber med et team på over 1500 oversettere, hver med gjennomsnittlig 10 års relevant erfaring. De velges ut fra arbeidskvalitet, pålitelighet og punktlige leveranser.

Vi velger å følge tradisjonelle verdier, men er samtidig villige til å innovere og bruke ny teknologi som gjør oss bedre på å respondere og være mer effektive i møte med kundene sine behovene.

Gode rabatter er tilgjengelige for våre faste kunder, men også for dem som ønsker å prøve oss for første gang.

25 oversettere er på huset

25

BALAJCZA Linguistic Services sin visjon:

Et pålitelig selskap som tilbyr en helhetlig tjeneste innen språk,

Et selskap som skaper bedre samspillet mellom mennesker og deres tilgang til kunnskap og informasjon,

å være et synlig merke på markedet for oversettelse ved å tilby tjenester på høyeste nivå,

Et selskap som hjelper mennesker å kommunisere til tross for språkbarrierer.

Et selskap som bygger langvarige og tillitsfulle relasjoner med kundene sine.

Vi ønsker at våre kunder skal oppleve en personlige tilnærming fra oss.

Vi også ansetter!

ANSETTELSE

Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

BALAJCZA Linguistic Services

Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

Kontor

BALAJCZA Linguistic Services

Kotylion 1

02-860 Warszawa

Kontakt oss

Telefon:

+48 22 643 47 94

+48 22 643 47 98

Fax:

+48 22 643 47 93