Oversettelsestjenester

Oversettelseseksperter

Balajcza

Oversettelse og tolk

BALAJCZA Linguistic Services er et språklig selskap som tilbyr språkløsninger for alle språkkombinasjoner og på spesialiserte områder som finans, jus, ingeniørfag, medisin og apotek, informatikk, automatisering, konstruksjon, energi og produksjon, markedsføring og dokumenter som omhandler EU.

Vårt utvalg av produkter og tjenester inkluderer oversettelser, tolkning og autorisert oversettelse.

Skriftlige oversettelser

Når det kommer til oversettelse har du flere valgmuligheter:

Spesialisert valg

Alternativet gjelder tekster der forståelse og oversettelse krever profesjonell kunnskap. Disse blir alltid gjennomført av en oversetter som har spesialisert seg på det bestemte området. De spesialiserte oversettelsene vi som oftest har er:

 • finans og bank
 • jus
 • patenter
 • økonomi 
 • kommersiell
 • forretning
 • teknisk
 • medisin og farmasøyt
 • IT
 • markedsføring og PR
 • EU dokumenter
 • nettsider (www)

Når alternativet spesialiserte er valgt vil oversetteren vår, mens han oversetter teksten, ta hensyn til kundens ønsker. Oversetteren utfører i tillegg en korrekturlesing av oversettelsen.

Spesialisert PLUS valg

Ved valg av dette alternativet utføres oversettelsen av en med profesjonell kunnskap på et bestemt område og korrekturlesing av en annen spesialisert oversetter.

Autorisert oversettelse

Autoriserte oversettelser gjelder for offisielle dokumenter: identitetskort, skjøter, juridiske dokumenter, vitnemål, kopier av registre, etc. Autoriserte oversettelser leveres skriftlig og sertifisert med et offisielt stempel og oversetterens signatur, som bekrefter at oversettelsen gjenspeiler kildedokumentet (godkjenning). Autoriserte oversettelser utarbeides på forespørsel fra offentlige kontorer, domstoler og også ved behov til offentlige anskaffelser.

Autoriserte oversettelse, eller sertifiserte oversettelser, er oversettelser som er utføres av en autorisert oversetter. En autorisert oversetter er en type oversetter som har mottatt rettigheter for å utføre oversettelser fra Justisdepartementet og er registrert som sådan. For å bli en autorisert oversetter er det et krav om å avlegge en egen eksamen som er laget av og utføres gjennom Justisdepartementet. I Polen kan en autorisert oversetter tilby tjenester i henhold til lov om yrke som autorisert oversetter. Denne loven trådte i kraft 27. januar 2005. Autorisert oversettelser kreves vanligvis av statlige kontorer, domstoler, politi, påtalemyndigheter og organisasjoner som driver anbudsprosesser.

Korrekturlesing og verifisering av en tredje oversetter

Dette er en tilleggstjeneste som BALAJCZA tilbyr kunder innen sine oversettelsestjenester.

Tolk

BALAJCZA Spesialiserte oversettelser tilbyr følgende tjenester innen tolk:

 • simultantolking
 • Tolk som utfører fortløpende oversettelse over en høyttaleren. Det finnes flere valgmuligheter:
 • kabintolk – alltid utført av to tolker fra en lydisolert kabin og ved bruk av utstyr for lydoverføring; det krever samarbeid fra to tolker, ved veksling med halvtimes mellomrom; brukes som oftest under internasjonale konferanser, kongresser, etc.
 • hvisket tolkning- fransk opprinnelse «chuchotage»: tolken oversetter samtidig høyttalerens tale for en liten gruppe (vanligvis to eller tre) lyttere
 • fortløpende tolk
 • Her vil tolke starte med å tolke når personen som snakker er ferdig med en del av talen sin. Ofte brukes denne tjenesten under offisielle taler, konferanser, forretningssamtaler og forretningsmøter. Hvis det utføres på et statskontor eller i en domstol, kan det være nødvendig med tjenester fra en autorisert oversetter.
 • via telefon – tolken jobber via telefonen på kunden sitt sted eller ved bruk av moderne telekommunikasjonsteknologier som tillater sammenstilling av en samtale mellom tre telefonlinjer samtidig. Tolken kan snakke i telefon med klienten og samtidig med personen som snakker på et fremmed språk: alle tre kan høre hverandre
 • under en kundes reise – en tolk følger vår klient under hele turen (reise og opphold) i Polen, men også i utlandet
 • ved innspilling av inn lyd / video – arbeidet til våre tolker kan spilles inn på lyd eller video
 • film dubbing- en oversetter forbereder teksten for dubbing til en film

Autoriserte oversettelser

BALAJCZA sine kunder bestiller oftest følgende autoriserte (sertifiserte) oversettelser:

Kjøretøydokumentasjon

 • dokumentasjon knyttet til drift av en virksomhet: fakturaer, skatte -ID, mva UE, nasjonalt registreringsnummer for virksomhet, registeroppføringer, NCR -utdrag, etc.,
 • fødsels-, døds- og ekteskapsattester,
 • juridiske dokumentasjoner: skjøtedokumenter om eiendomssalg/kjøp, arbeidskontrakter, handelsavtaler, domstolsavgjørelser og bestemmelser, fullmakter,
 • annen offisiell dokumentasjon: skolerapporter, vitnemål, stipend, sertifikater, offisielle brev.

Autoriserte oversettelse, eller sertifiserte oversettelser, er oversettelser som er utføres av en autorisert oversetter. En autorisert oversetter er en type oversetter som har mottatt rettigheter for å utføre oversettelser fra Justisdepartementet og er registrert som sådan. For å bli en autorisert oversetter er det et krav om å avlegge en egen eksamen som er laget av og utføres gjennom Justisdepartementet. I Polen kan en autorisert oversetter tilby tjenester i henhold til lov om yrke som autorisert oversetter. Denne loven trådte i kraft 27. januar 2005. Autorisert oversettelser kreves vanligvis av statlige kontorer, domstoler, politi, påtalemyndigheter og organisasjoner som driver anbudsprosesser.

BALAJCZA beregner grunnkostnaden for autorisert og normal oversettelse ved hjelp av antall standardsider, mens en standardside i en autorisert oversettelse utgjør 1125 tegn med mellomrom. Dette nummeret er etablert av departementet og gjelder alle autoriserte oversettelser som utføres i Polen, uavhengig av emnet og språket som brukes i dokumentasjonen. Oversetterens kompensasjon for en autorisert oversettelse styres også av justisministerens ordre. Gebyret for autorisert oversettelse er vanligvis høyere enn for normale oversettelser på grunn av deres spesifikke karakter, som beskrevet ovenfor.

Språk vi tilbyr

BALAJCZA OVERSETTER ALLE KOMBINASJONER AV SPRÅK!

Vi tilbyr deg for et bredt spekter av løsninger innen språk med forskjellige språkkombinasjoner. Vi oversetter fra fremmedspråk til polsk, fra polsk til fremmedspråk, så vel som fra et fremmedspråk til et annet fremmedspråk. Språkløsningene som vi tilbyr utføres av oversettere som spesialiserer seg på et bestemt område.

Hovedtyngden av våre oversettelser er: polsk, engelsk, fransk, tysk, spansk og russisk.

Nedenfor er en kort liste over våre språk:

 • Albansk

 • Engelsk

 • Aserbajdsjansk

 • Arabisk

 • Bosnisk

 • Hviterussisk 

 • Bulgarsk

 • Kinesisk

 • Kroatisk

 • Polsk

 • Tsjetsjensk

 • Dansk

 • Estisk

 • Finsk

 • Flamsk

 • Fransk

 • Gresk

 • Georgiansk

 • Hebraisk

 • Spansk

 • Islandsk 

 • Hindu 

 • Japansk

 • Katalansk

 • Kasakhisk

 • Koreansk

 • Litauisk

 • Latvisk

 • Latin

 • Makedonsk

 • Mongolsk

 • Nederlandsk

 • Tysk

 • Norsk

 • Armensk

 • Persisk

 • Portugisisk 

 • Russisk 

 • Romansk 

 • Serbisk 

 • Slovakisk 

 • Slovensk

 • Svensk 

 • Tadsjikisk

 • Thai 

 • Tyrkisk 

 • Ukrainsk

 • Usbekisk

 • Ungarsk

 • Vietnamesisk

 • Italiensk

Språkgruppe I

 • Engelsk

 • Fransk

 • Tysk

 • Russisk

  Språkgruppe II

  • Spansk

  • Italiensk

   Språkgruppe III

   • andre europeiske språk

   Språkgruppe IV

   • alle ikke-europeiske språk
    Vennligst kontakt oss via telefon eller e-post for å finne den løsningen som passer best for deg.

   Våre spesialområder

   Vår erfaring viser at globale selskaper trenger spesialiserte oversettelsestjenester, både for å rapportere til kontrollerende organisasjoner på forskjellige markeder og annet. Både offentlige og private selskaper som utfører internasjonale oppgaver leter etter høyt spesialiserte oversettelsestjenester for å hjelpe til med deres samarbeid over hele verden. De bruker også oversettelsestjenester for å oppfylle lokale administrative krav.

   Oversettelser innen finans

   Finansspråket og terminologien kan variere fra land til land. Alle økonomiske dokumenter, for eksempel rapporter og uttalelser, krever nøyaktighet og erfaring for å sikre korrekt oversettelse.

   Vi vet hvor viktig kvaliteten på oversettelser innen finans er.

   Våre oversettere innen finans har bakgrunn som økonomer og/eller regnskapsførere. De har lang erfaring med bruk av spesialisert terminologi i finanssektoren, og de forstår de spesifikke reglene for formatering, nummerering, terminologi for det finansielle språket de oversetter til.

   Vi har lang erfaring med å oversette alle typer dokumenter innen finans, inkludert:

   • perioderapporter
   • årsmeldinger
   • tilbakemeldinger fra revisorer
   • resultatregnskap
   • balanser
   • konkurser
   • forretningsplaner
   • samsvarsdokumenter
   • rapporter om kontantstrøm
   • offentlige skatterapporter
   • rapporter fra styremøtene
   • retningslinjer for regnskapsrapporter
   • dokumenter knyttet til forsikring
   • investorraporter
   • juridiske avtaler
   • PR- og markedsføringsdokumenter
   • fusjoner og oppkjøp
   • finansregnskaper
   • finansielle presentasjoner
   • private og offentlige donasjoner
   • avtaler mellom aksjonærer

   Oversettelser innen jus

   BALAJCZA Specialized Translations spesialiserer seg på juridiske oversettelser. Det er velkjent at juridiske oversettelser er blant de oversettelsene som kan være vanskeligst og mest tidkrevende. Det er grunnen for at BALAJCZA sender denne type oversettelser til oversettere som fullt ut forstår feltet og har lang erfaring med denne typen oversettelser. I tillegg til den høye spesialiseringsgraden, følger det også med et juridisk ansvar for denne type oversettelse.

   De mest vanlige juridiske dokumenter vi behandler inkluderer:

   • kontrakter
   • handlinger
   • juridiske 
   • uttalelser 
   • kjennelser 
   • rettslige 
   • avgjørelser
   • fullmakter 
   • autorisasjoner 
   • anbudsdokumenter

   Oversettelser innen tekniske områder

   BALAJCZA Specialized Translations spesialiserer seg på oversettelse av patenter, rettighetsbeskyttelse av bruksmodeller, varemerker og industriell eiendom.

   BALAJCZA har et solid grunnlag innen tekniske og juridiske oversettelser av patentspesifikasjoner av varierende vanskelighetsgrad. På dette feltet jobber BALAJCZA i Polen med flere advokatfirmaer som har patent som område.

   De fleste oversettelser av patenter som våre oversettere utfører gjelder:

   • teknologi
   • elektronikk
   • arkitektur
   • metallurgi
   • gruvedrift
   • maskinteknikk
   • medisin
   • biologi
   • kjemi
   • farmakologi
   • miljøvern
   • maskinteknikk
   • kosmetologi

   Oversetterne vi samarbeider med har bred erfaring innen yrket, og mange av dem spesialiserer seg faktisk på oversettelse av patenter. Vi jobber med over 1500 oversettere, hver med gjennomsnittlig 10 års erfaring, så vi kan velge riktig oversetter til rett kunde. Oversettere som foretar patentoversettelser til polsk er alltid erfarne lingvister, med lang praksis i oversettelser av patentdokumentasjon. Oversetterne våre arbeider med patentdokumenter på polsk, engelsk, fransk og tysk.

   Det er velkjent at når man oversetter patenter er det ikke bare nøyaktigheten som er viktig, men også valget av passende terminologi og stil. For å sikre at det endelige språket i oversettelsen gjenspeiler nasjonale og internasjonale standarder, gjennom det spesialiserte PLUS -alternativet, blir våre oversettelser utført av kvalifiserte profesjonelle oversettere og deretter underlagt en uavhengig og grundig korrekturlesning av en annen profesjonell oversetter.

   Oversettelser innen markedsføring

   Oversettelser innen markedsføring krever både en grundig forståelse av kildeteksten og kjennskap til kulturen på målspråket. Tekster innen markedsføring styres av sine egne lover med kompleks struktur og har ofte egen sjargong etter lokalisasjon. Her ligger essensen i å formidle ideen om et reklamebudskap i den kulturelle virkeligheten i et gitt land for å forbedre kundene sin bevissthet om et bestemt selskap.

   Våre oversettere har lang erfaring med å arbeide med tekster innen markedsføring og PR: fra brosjyrer og kampanjemailer, til pressemeldinger, suksesshistorier fra kunder og bedriftsprofiler. Vi tilpasser stilen og regulerer oss etter kundens behov.

   Tekster innen markedsføring krever mer enn bare kunnskap frå lærebøker om bransjen – her kreves kreativitet og intuisjon fra oversetterens side. Markedsføringstekster, med alle sine hensikter, krever en viss letthet, unikhet og originalitet.

   En kort liste over våre vanligste oversettelsestjenester innen markedsføring:

   • brosjyrer, hefter
   • innhold på nettstedet
   • suksesshistorier fra kunder
   • Bokstavelig oversettelse – for videre redigering
   • intuitive annonseringsmeldinger (lokal kunnskap nødvendig)
   • markedsføring av bøker og artikler
   • fortellerstemme (voice-over)
   • undertekster
   • pressemeldinger

   Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

   BALAJCZA Linguistic Services

   Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

   Kontor

   BALAJCZA Linguistic Services

   Kotylion 1

   02-860 Warszawa

   Kontakt oss

   Telefon:

   +48 22 643 47 94

   +48 22 643 47 98

   Fax:

   +48 22 643 47 93