Språkkurs

Oversettelseseksperter

Balajcza

Språkkurs

For å møte stadig voksende forventninger hos kunder, tilbyr BALAJCZA Linguistic Services profesjonelle engelskkurs og opplæringsøkter* som dekker generelle, forretningsmessige og spesialiserte språkkunnskaper. Våre profesjonelle opplæringsøkter forbauser våre kunder, både privatpersoner, men også institusjoner og selskaper. Alle individuelle kurs er strukturert i samsvar med forventninger fra våre kunder og kan holdes for din bedrift, på kontoret eller hjemme.

Forretningsengelsk / Forretningsfransk

Forretningsengelsk opplæring og kurs tar sikte på:

Kurset har en omfattende tilnærming til språkopplæring.
Utvikling av praktiske ferdigheter som å holde presentasjoner, drive samtaler og forhandlinger, arbeide med utenlandske klienter.

Introdusere ordbank innen forretning, inkludert områder som bank, markedsføring, ledelse, jus, media, reklame, PR, investeringer, manufaktur og produksjon for å nevne noen.

Forretningsengelskkurs er skreddersydd for klientens individuelle behov og tar sikte på en rask utvidelse av relevant ordforråd basert på samtaler. Vi legger vekt på flyt og uttale. Vi bruker praktisk og virkelighetsnært språk.

Spesialist engelsk / Spesialist fransk

BALAJCZA driver spesialiserte språkkurs, skreddersydd for klientens individuelle behov innen områder som virksomhet, jus, IT, markedsføring, medisin og mange andre fagområder. Vi vektlegger ikke bare bruken av vanlige fraser, kollasjoner og terminologi i det valgte fagområdet. Vi lærer også hvordan man strukturerer språk på en måte som er typisk for det bestemte feltet. I tillegg forstår vi også at det er avgjørende å konsolidere og utvikle ferdighetene som trengs for å bruke allmenn språk, som danner grunnlaget for hver spesialistgren.

Standard engelsk / Standard fransk

BALAJCZAs standard kurs for engelsk / vanlige fransk bruker en veldig bred tilnærming til engelsk og fransk undervisningen. Vi lærer grammatikk og ordforråd, skriveferdigheter og uttale. Vi snakker. Undervisningsprogrammet er tilpasset behovene til våre kunder. Vi har kurs på alle språknivåer.

Bedriftskunder kan dra fordel av kurs som er tilpasset for til stillingen og ansvarsområder som håndteres av ulike arbeidsstillinger i bedriften. Vi tar sikte på å overføre kunnskapen og ferdighetene til kundene våre for å operere innen det bestemte området.

Profesjonaliteten til våre kurs er ypperlige fordi vi gir våre kunder alt nødvendig materiale. Læreren velger materialene i samsvar med kursdeltakernes krav. BALAJCZA språklærere er tilgjengelige 5 dager i uken mellom 06.00 og 22.00. Kunden kan selv bestemme den nøyaktige timen og dagen for hver leksjon.

BALAJCZA utsteder momsfakturaer for de aktuelle tjenestene (fremmedspråkundervisning er momsfri). På denne måten gjør vi enklest mulig når det gjelder økonomi for alle våre kunder.

Selskapet gjennomfører et prosjekt som er medfinansiert fra det europeiske fondet og er en mottaker av Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 (det Intelligente Utvikling Operasjonsprogrammet 2014-2020), prioriteringsakse III "Støtte for innovasjon i selskaper", Tiltak 3.3 “Støtte for promotering og internasjonalisering av innovative selskaper", Underforetak 3.3.1 "Polske teknologiske broer".

BALAJCZA Linguistic Services

Kvalitet på oversettelse. Ansvarlig forretning.

Kontor

BALAJCZA Linguistic Services

Kotylion 1

02-860 Warszawa

Kontakt oss

Telefon:

+48 22 643 47 94

+48 22 643 47 98

Fax:

+48 22 643 47 93